Биогеографија

лого

БИОГЕОГРАФИЈА

Целокупан биљни и животињски свет на Земљи, једним именом називамо биосфера. Распрострањеност живог света на Земљи зависи од еколошких фактора који могу бити биотички и абиотички. Биотички фактори представљају узајамни однос између живих бића, као и њихов утицај на неживу природу, док су абиотички фактори карактеристике климе, воде, земљишта и рељефа који утичу на распрострањеност живих бића на Земљи. Биотички и абиотички фактори заједно чине екосистем. Биосфера обухвата све екосистеме на Земљи. Различити екосистеми у једној климатској зони групишу се у веће целине биоме. Сваки биом представља заједницу биљних и животињских врста које имају заједничке карактеристике за околину у којој постоје.

На наредној карти света је приказан распоред биљних и животињских врста на Земљи. Кликом на ознаку која се налази на карти сазнај које су репрезентативне биљне и животињске врсте датог региона.

ОСТАВИТЕ УТИСАК

Поља су обавезна

Твоје име и презиме?
Која је твоја е-маил адреса?
Наслов за твој утисак.
Шта мислиш о нашем сајту БИОГЕОГРАФИЈА?
rating fields

Сајт је врло користан, све похвале!

Милош

ЗАПРАТИТЕ НАС