Живи свет Арктика

лого

БИОГЕОГРАФИЈА

Арктик

Арктик обухвата северну поларну област, овде спадају и најсевернији делови европског, азијског и америчког копна, што укупно са површином мора које их обухвата износи око 26 милиона квадратних километара. Северни пол откривен је 1909. године од стране америчког морепловца Роберта Пирија.

Велики део арктичких области окружено је Северним леденим океаном, који је највећим својим делом прекривен танким ледом. Температура воде на површини износи око -1° Ц, док се зимске ваздушне температуре спуштају до – 40 °Ц, а у летњим периодима износе око 0 до 1° Ц.

Нестајање леда са површине Арктика у последње време се убрзава. Количина леда Северног леденог океана је у великом паду. Стопа смањења у периоду између 1979-2000 године, износила је -6,4% по деценији, за период 1979-2004 године, је била -7,7% по деценији, и за 1979-2006 године,  -8,4% по деценији. Стопа смањења леда повезана је са низом фактора као што су процеси глобалног загревања, промене атмосферских услова и даље.

Многи од ових фактора су природног порекла, али је опште познато да природа има ефективне начине за правилно одржавање сопствене равнотеже. Са друге стране на човеку је да смањи штетан утицај антропогених фактора попут ефекта стаклене баште, загађивања ваздуха и осталог, како се не би испољио додатан негативни утицај на ледени покривач Арктика, од којег зависе многе врсте које насељавају овај појас. У крајњој линији низ неповољних фактора може испољити и непожељне промене средине и угрозити опстанак човека на планети.

Уколико си добро погледао/ла претходну мапу и прочитао/ла о биљним и животињским врстама ове регије у наставку те очекује занимљива игрица о живом свету ове области. Кроз игру се најлакше учи, уживај и сазнај нешто ново.