Живи свет Средње Европе

лого

БИОГЕОГРАФИЈА

Средња Европа

Средња Европа или централна Европа је регија која обухвата површину од 1.253.371 км² 11.9% површине Европе. Простире се од Балтичког мора до високих веначних планина на југу као и до Црног мора. Положај ове регије је веома значај јер повезује све остале регије Европе. Девет земаља заузимају простор средње Европе од којих само три излазе на море, тако да у овој регији преовлађују континенталне земље.

Рељеф средње Европе варира од планинских до низијских регија. На југу налазе се Алпи, после којих се настављају Татре и Карпати. Унутар зоне набирања веначних планина налазе се две низије, Панонска и Влашка низија.

У средњој Европи преовладава умереноконтинентална клима, различити делови регије имају различите варијације континеналне климе. Средњеевропска низија је под утицајем сувог хладног ваздуха са севера, али и топлијег, влажнијег ваздуха са Атланског океана. Према истоку количина падавина се смањује а преовладава утицај хладног ваздуха – оштра континентална клима.

Шумска покривеност ове регије је релативно ниска, вегетацију сачињава мешовита шума која је у великој мери проређена услед претварања у пољопривредно земљиште.

У Европи последњи извештај о стању природе, објављен је у октобру 2020. године. Извештај обавештава да је биодиверзитет у критичном паду. Европска агенција за животну средину показала је да преко 60% врста има статус „слаб“ или „лош“, док су најугроженије рибе и водоземци. Биодиверзитет је све под већим притиском услед климатских промена, загађења и пољопривреде. У Европи изумирање прети 1.677 од 15.060 процењених врста.

Уколико си добро погледао/ла претходну мапу и прочитао/ла о биљним и животињским врстама ове регије у наставку те очекује занимљива игрица о живом свету ове области. Кроз игру се најлакше учи, уживај и сазнај нешто ново.