О сајту

лого

БИОГЕОГРАФИЈА

Сајт “Биогеографија“ је један од победничких пројеката у оквиру конкурса “Дигитална експедиција“. Замишљен је као дигитални атлас који обухвата садржаје из предмета биологија и географија, са којима се ученици сусрећу у основној школи и средњој школи. Садржаји су приказани кроз интегративни приступ ова два предмета, где ученици на забаван начин, кроз игру, уче о географском размештају биљног и животињског света на Земљи.

Лекције на сајту су приказане као Гугл мапе са ознаком географског размештаја, описом и сликом биљне или животињске врсте.

Акценат је на објашњавању утицаја рељефа, климе и воде на размештај биљног и животињског света као и промене на датом станишту кроз одређени временски период. Концепт “Биогеографија“ подразумева и скретање пажње ученика и осталих корисника на актуелне еколошке проблеме данашњице, као што је концентрацију CO2, ефекат стаклене баште и оштећење озонског омотача. Након сваке Гугл мапе налази се квиз или игрица тако да ученици могу да утврде градиво. Целокупан садржај прате различите занимљивости.

Сајт “Биогеографија“ као образовни дигитални ресурс, омогућава ученицима да лакше савладају и прошире своја знања из ове области, као и да унапређују своје дигиталне способности, истражују и развијају критичко мишљење.